Pápa Levente blogja

Ne Matolcsy döntsön a 150 milliárdos profit sorsáról, ami a forintosítás miatt keletkezik a jegybankban!

2014. november 10. 12:56 - Pápa Levente

Hanem államadósság-csökkentésre fordítsa azt a kormány!

Tegnap megjelent a kormány döntése a lakossági devizahitelek forintosításáról. Korábban már tudni lehetett, hogy a jegybank a bankok rendelkezésére bocsátja a szükséges euró összeget, ami a 9-10 milliárd eurót is elérheti. Gyorsan fussuk át, hogy jó ötlet-e a forintosítás. Korábban nem javasoltuk a forintosítást, mára viszont megváltozott a helyzet, és kimondottan szükségesnek gondoljuk.

Ma miért lehetséges a forintosítás, ami korábban nem?

Előre rögzítsük, hogy piaci alapú forintosításra (amikor a bankok a piacon veszik meg a szükséges devizát) semmi esély, ezt csakis a jegybank devizatartalékának felhasználásával lehet megtenni. Ekkora összeget a bankok a piacon csak úgy tudnának megvenni, hogy közben összeomlik a forint árfolyama.

Nagyon röviden: az ország külső eladósodottsága, a pénzpiaci sérülékenysége, a globális pénzpiaci környezet, az állam devizában való finanszírozhatósága és a devizahiteles probléma nagysága korábban egyszerűen nem tette lehetővé, hogy a lakossági devizahiteleket forintosítsuk.

Mára minden felsorolt tényezőben sokat javult a helyzet: a világ nagy jegybankjai öntik a pénzt a piacra, emiatt sokat javult a globális pénzpiaci környezet, ma sokkal kisebbek az elvárt kockázati felárak, a magángazdaság gyorsan leépítette a külső hiteleit, ami csökkentette a külső eladósodást, a sérülékenység szintje tovább esett az egyre magasabb folyó fizetési többlet, a beáramló óriási EU-s források, az alacsony belső fogyasztás és így alacsony import miatt. Az állam egyre inkább forintban finanszírozza magát: előbb a lakosságot célozták, most pedig a bankrendszert mint új, addicionális hitelezőket. Ezeknek a folyamatoknak a következményeként esett le az elvárt jegybanki tartalék mértéke: ma minden irányadó tartalékolási szabály szerint túl magas a devizatartalék a jegybankban.

A devizahitelek nagysága devizában kifejezve közben nagyot esett. Ahogy törlesztünk, folyamatosan csökken magától is az állomány, de az előtörlesztések és a végtörlesztés tovább gyorsították ezt. Mint ahogy a mára nemfizetővé vált és csődbe jutott hitelesek is kiesnek a még fizető devizahiteles portfólióból. Ha belekalkuláljuk a devizahitel portfólió újabb 3 milliárd eurós csökkenését, akkor nagyságrendileg 8 milliárd eurós lakossági hitelről beszélhetünk az elszámolások után. Ekkora összeggel (összesen az elszámolásokkal 9-10 milliárd euróval) ma már csökkenthető a devizatartalék nagysága. Magyarul: amíg korábban nem volt lehetséges a forintosítás, addigra mára ez lehetővé vált.

Szükséges-e a forintosítás? Igen, mert Matolcsy gyengíti a forintot…

Szintén nagyon egyszerűen: ha nincs olyan állandó specifikus tényező, ami gyengíti a forintot, akkor nem szükséges. Az előző évek rossz gazdaságpolitikája és az újból és újból kitörő globális (és európai) válság időről-időre gyengítette a forintot, de olyankor mindig volt egy balanszírozó szereplő Magyarországon: a jegybank. A jegybank mindenkori politikájával (explicite ezt természetesen el nem ismerve) vigyázó szemét mindig a forintra vetette. Persze nem is véletlenül: a magyar gazdaság adottságai (nyitottság, eladósodottság, külföldi szereplők) miatt az árfolyam hatása sokkal erősebb a reálgazdaságra és az inflációra, mint a kamatszint hatása. Emiatt a jegybank mindig az erősebb forint politikáját követte a turbulenciában gyengülő forint esetében. Szóval, kamatemeléssel, intervencióval, mindenhogyan. Tehette ezt nyugodt szívvel, hiszen a jegybank non-profit intézmény, vagyis nem célja profit realizálása. Figyelhet nyugodtan az ország érdekeire, nem kell a rövid távú, partikuláris, a jegybanknál jelentkező jövedelmezőséget figyelembe vennie a monetáris politika irányításakor. Nagyon is rendjén van ez így: sokkal szélesebb körű hatásai vannak a monetáris politikának, mintsem hogy a jegybank profitérdeke erősen kihasson politikája alakítására. Magyarul: amíg non-profit jegybank irányítja az ország pénzügyeit, addig nem is szükséges a devizahitelek forintosítása.

Pontosan ez változott meg az idén. Emiatt vált nagyon gyorsan szükségszerűvé a forintosítás.

Matolcsy György az elmúlt hónapokban implicite bevallotta, hogy profit megszerzésére törekszik a jegybank élén. Ráadásul ezt nem szándékozik befizetni a jegybank tulajdonosának, a magyar államnak, hanem azt ő akarja elkölteni. Idén éppen az unorthodox gazdaságpolitika (bár nincs ember, aki tudná, hogy ez mit is jelent pontosan) új iskoláinak létrehozására és aránytalanul magas finanszírozására, meg új tágas ingatlanokra. A csuda tudja, mit vesz belőle jövőre, nem ismerem őt, nem tudom, mi lehet még a hobbija. Hiszen úgy tesz, mint aki megdolgozott ezért a pénzért, nyilván az ő joga is elköltenie azt.

Azonban ez a magatartás fontos változásokat implikál a devizahiteles gondolatmenetben. Azt tudni kell, hogy jegybanki profit idehaza csak és kizárólag a forint gyengüléséből eredhet. A jegybanki kamateredmény mindig negatív (hiszen a magyar alapkamat magasabb, mint az euróban tartott eszközökön realizált hozam, a jegybanki kamat költség, az euró hozamok bevételek a jegybank szempontjából), amit ráadásul jelentősen ront is a Matolcsy által indított Növekedési Hitelprogram (hiszen ezekért a hitelekért 0% kamatot kap a jegybank, de a megnövekedett forint likviditásra is fizeti a mindenkori alapkamatot). Ezt a veszteséget kell meghaladnia a forint leértékelődése miatt forintban kifejezve folyamatosan növekvő értékű devizatartalékon realizált devizaátváltási eredménynek.

Ebből már könnyen belátható a megváltozott jegybanki hozzáállás hatása a devizahitelek kérdésére. Ha a jegybank folyamatosan profitot akar termelni, akkor ezt csak a forint folyamatos gyengítésével tudja elérni. Ez pedig emeli a lakossági devizahitelesek tartozását, és emeli az államadósságot is (aminek majdnem fele devizában van denominálva). Magyarul: Matolcsy gyengíti a forintot, és ezt a devizahitelesek és közvetve mindenki megfizeti.

Emiatt sürgető a devizahitelek forintosítása. Ha Matolcsy kezében hagyjuk a forint árfolyamát, akkor mindenki rosszul fog járni. Nem azt a kérdést kell feltenni, hogy ha ezeken az árfolyamszinteken forintosítunk, akkor a devizahitelesek realizálják az eddig elszenvedett árfolyamveszteséget. Hanem azt a kérdést, hogy mi lesz a devizahitelesek helyzete, ha nem forintosítunk? Könnyű a válasz: rosszabb, mert jövőre még gyengébb lesz a forint, aztán azután még gyengébb és így tovább. Mert van egy befolyásos intézmény, amelyik folyamatosan gyengíti azt: a jegybank.

Tehát a forintosítás egy szükséges és lehetséges alternatíva, ezt helyesen ismerte fel a kormány. Persze ez valójában komoly önkritika is, mert jó gazdaságpolitikával nem kellene forintosítani!

A forintosítás következményei

A forintosítás úgy fog végbemenni, hogy az MNB egy előre meghatározott árfolyamon odaadja a jegybanki tartalékból az eurót a kereskedelmi bankoknak, akik ugyanezen az árfolyamon elszámolnak az ügyfeleikkel. Ahogy fentebb írtam, ekkor egy egyszeri, de óriási profit keletkezik a jegybanknál. Az előre meghatározott összeg vagy a 2014. november 7-i MNB középárfolyam (308,97) vagy a Kúria döntése utáni átlagárfolyam. Mivel a devizaadósoknak valószínűleg kedvezőbb lesz a 308,97-es szint, így ezzel számolunk a továbbiakban.

Amikor eladja a jegybank a tartalékot, akkor minden euró után kap 308,97 forintot a kereskedelmi bankoktól. De neki ennek a megvétele még jóval olcsóbb volt, hiszen több évvel ezelőtt vette meg ezeket az eurókat. A jegybank folyamatosan vezeti az ún. devizatartalék bekerülési értéket, ami kifejezi, hogy a teljes devizatartalék átlagosan hány forintért lett megvéve. Ezt az adatot folyamatosan csak a jegybank ismeri, de ma ennek értéke olyan 292 forint körül lehet (azt lehet tudni, hogy félévkor 288.95 forint volt), és év végén elérheti 293-294 forintot.

Fontos mellékszál, hogy 2014 első félévében nagyon gyorsan, a korábbi ütemnél sokkal gyorsabban emelkedett a bekerülési árfolyam: 2013 végén még csak 281.15 volt, 2012 végén pedig 271,74. Azaz csak 2014 első felében 7,8 forintot emelkedett, míg tavaly egész évben 9,41 forintot. Ezt a megnövekedett jegybanki devizatartalék-kereskedés váltotta ki: 2014 első félévében így óriási árfolyamváltozásból realizált profitot állított elő a jegybank: 248,4 milliárd forintot! Jellemző, hogy tavaly ugyanebben a periódusban csak 60,5 milliárd forint nyereség lett ugyanebből, azaz idén 188 milliárd forinttal nagyobb lett a profit ezeken a műveleteken. De tudjuk miért volt szükség ennyi haszonra: a jegybank által a saját alapítványaira elköltött 200 milliárdot csak profitból lehetett elkölteni! Magyarul Matolcsy direkt sok devizakereskedést hajtott végre a gyengülő forint mellett, hogy magas legyen a jegybank profitja, és arra költse, amire csak akarja! De további következménye is van ennek. Ha év végén 294 körül alakul a devizatartalék bekerülési értéke, akkor egy ennél erősebb forintárfolyam esetén veszteség keletkezni a jegybanknál, hiszen alacsonyabb árfolyamon tudná értékesíteni az eurót, mint amennyiért megvette. El tudja azt valaki képzelni, hogy Matolcsy vissza fogja erősíteni a forintot, és veszteség éri a bankját??? Aligha…

Amikor a jegybank elad egy eurót a forintosítás miatt, akkor kb. 15 forint nyereség keletkezik rajta, hiszen 308.97-en adja el és kb. 294 forinton vette. Ekkor, ha 10 milliárd euró felhasználásáról van szó, akkor a jegybanknál 150 milliárd forint egyszeri nyereség keletkezik a forintosítás miatt. Várhatóan 2015-ben fogják a forintosítást kivitelezni, persze, az idei profit már megvan a jegybankban, ez majd inkább jövőre kell.

Na de ezt már nem hagyhatjuk. Nem hagyhatjuk, hogy még egyszer előforduljon, hogy Matolcsy kontrollálatlanul döntsön százmilliárdok sorsáról. Legjobban akkor járnánk, ha Matolcsy lemondana és távozna a jegybank éléről. Miután sajnos a mai rezsimnek finoman szólva sem kenyere az önkritika és az önreflexió bármilyen formája is, ezért vélelmezem, hogy Orbán Viktor megtartja jobb kezét. Ki tudja mire lesz az még jó!

 Azt viszont már nyugodtan követelhetjük a kormánytól, hogy:

  1. A jelenlegi feltételek mellett a forintosításnál keletkező kb. 150 milliárdos haszon közpénz, az nem a jegybanké! Követeljük, hogy azt a jegybank fizesse be a Kincstárba, és a kormány fordítsa államadósság-csökkentésre. Így a köz pénze a köz tartozását csökkenti, ez a legtisztességesebb felhasználási módja ennek az összegnek. Ezzel a GDP arányos államadósság 0,5%-al csökkenthető lenne. Amúgy sem sikeres az adósságcsökkentő politika, minden év végén csak trükközéssel sikerül 2 napra alacsonyabb adósságot kimutatni. Ez legalább egy egyszeri csökkenéshez vezetne.
  2. Ha erre nem hajlandó a rezsim, akkor viszont legalább a devizahiteleseket segítsék meg ezzel az összeggel! Inkább a devizahiteleseket segítse a kormány, mint Matolcsy újabb lázálmainak a megvalósulását! Ebben az esetben ne a fenti 308,97-es árfolyamon adják oda az euró összeget a bankoknak (és végső soron a devizaadósoknak, mert a bankok ugyanennyin számolnak el velük), hanem bekerülési árfolyamon! Ez év végén kb. 293-294 forint lesz. Ezzel a húzással 150 milliárd forinttal lehetne csökkenteni a devizaadósok tartozását!

És persze azt, hogy a jegybank térjen vissza a non-profit működésre. Mert most for-profit, de sajnos non-profi.

35 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://papalevente.blog.hu/api/trackback/id/tr296883671

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Fizessenek koncessziós díjat az egyházak! 2014.11.10. 20:31:39

Fizessenek koncessziós díjat a hazánkban működő internacionalista egyházak!

Trackback: Mit kell tenned, hogy kitiltsanak az Egyesült Államokból? 2014.11.10. 20:16:34

Valójában semmit. Elég, ha nem tetszik valamelyik hivatalnoknak a fizimiskád. Ha túl kövér vagy. Ha túl sovány. Ha túl alacsony. Ha túl magas. Ha túl fehér. Ha túl fekete. Ha túl sárga. Az USA hivatalnokai szemében a nem amerikai állampolgárságú földl...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kalmár 2014.11.10. 17:31:47

Milyen jópofa, hogy Matolcsyt a kinevezésekor az ellenzék csődöt vizionált.
Elszabadul az infláció (0%)
Megáll az ország finanszírozása (sokkal alacsonyabb kamatszinten finanszírozzuk)
stbstb..

Most pedig az a kérdés, hogy hová tegyük a nyereséget....hajjaj nehéz az ellenzék dolga.

apro_marosan_petergabor 2014.11.10. 17:43:36

Igen, jól látja az előttem szóló.
Ez a sok észosztó piacgazdasági ortodox szakértő már megint osztaná az észt.
Igaz, hogy pártjuk 0%-ra redukálódva fél milliárdos tartozással oszlott kissé büdös léggé, de ez mit sem zavarja az önjelőlt szakértőt, fogatlan prókátorként, még amputálva is, mankóját agresszívan lengetve mutatná az irányt, mint egy berúgott rendőr.
Next time.

Netuddki. 2014.11.10. 17:44:46

@Kalmár: te valami ladyboya vagy a gyurinak?

Zak 2014.11.10. 17:48:38

@Kalmár: te teljesen hülye vagy, ja nem is: inkább demagóg. Teljesen egyértelmű hogy azért van nyeresége az MNB-nek, mert az idióta vezetője profitot akart kisajtolni. Amit úgy tud elérni, hogy a forint egyre kevesebbet ér. A befolyó árfolyamnyereségre mondja azt h az az övé, ami nem igaz! Azt a nagyon sok pénzt pedig tőled és az emberektől veszi el! Te meg tapsolsz neki, gratulálok.

Csak azt nem értem, hogy ezt miért nem veszik észre az emberek, ez sokkal-sokkal nagyobb probléma, mint a kormány ezer másik, szintén hihetetlen lépése.

♔batyu♔ 2014.11.10. 17:55:08

Ez jó. Az MNB ne keressen rajta, de az nem volt gond, hogy a Raffeisen és a többi keresett rajta, sőt jóval többet keresett volna rajta, ha épp Matolcsyék nem lépnek közbe.

Az MNB nem Matolcsyé, hanem az államé. Szerintem ne az Index alján lévő portfolio cikkeiből tájékozódj, mert az nagyon nagy gáz. 3 éve még nemzethalált vizionáltak, ha nincs a jóságos IMF.

♔batyu♔ 2014.11.10. 17:58:39

@Zak: Talán azért nem, mert 2010-2013ig sulykolta a balliberális média, többek között az Index is, hogy jogos a bankok árfolyam emelése, különben is miért írták alá.

1ghost 2014.11.10. 19:10:59

@Kalmár:

Hát tudod Kalmár fiam, a helyzet az úgy áll, hogy minél súlyosabb a válság az országban, annál kisebb az infláció, sőt defláció is lehetséges, a vállalatok értékesítési problémái következtében. Vagyis a jelenlegi zéró infláció nem érdem, hanem a gazdaság gyenge teljesítményének tünete. Ez közgazdasági alapvetés.

Az MNB nyereség cucc is megérne egy misét, de nincs értelme, mert magas ez neked, mint ökörnek az eperfa.

conchita wurst 2014.11.10. 19:11:08

De, Matolcsy döntsön rolla.

Szelid sunmalac 2014.11.10. 19:18:24

@♔batyu♔: Ertem. Tehat amikor a kereskedelmi banokok kerestek rajta (megegyszer: KERESKEDELMI), akkor mocskos szemetek, extra adot nekik! Ha jegybank keres ugyanugy az embereken (megegyszer: JEGYBANK), akkor az oke, hiszen a kereskedelmi bankok is kerestek. Teljesen tiszta logika.
Ha meg szerinted a jegybanki udulu es a hegedu kozvagyon, akkor hajra, menj oda nyaralni es jatssz rajta egy szonatat!

dr doktorka 2014.11.10. 20:25:08

Nemzetünk debil hülye Fasztolcsiját az EU-nak kellett kényszerzubbonyba raknia, amikor a baromja évi 5-7%-os államháztartási hiányokat akart kialkudozni 2010 nyarán.

Szerencsére az EU ezt a barom Hungaricum állatot azóta is ketrecben tartja, úgyhogy a segghülyéje kénytelen volt szép ortodox módon betartani a 3%-os deficiteket.

Igaz, bosszúból a gazdaságot lerohasztotta, az ország továbbra is bóvliban tartja, a sok 1000 milliárd forint manyup vagyont és megszorítást pedig eltüntette a saját illetve a fidesz az oligarcha zsebében, ahelyett hogy az államadósságot csökkentette volna.

De sebaj, a debil birka fidesz szavazó örül neki, hogy így elbántak vele. Ennél csak annak örül jobban, hogy a következő években se kap mást Orbán elvtársától csak megszorítást, megszorítást, megszorítást.

urambátyám 2014.11.10. 20:31:20

@♔batyu♔: Nem az a fő baj, hogy profit lesz az MNB-nél, hanem az, hogy elszórják szarságokra.
Már csak azért is, mert ez a profit csak papíron létezik, de az unortodox közgázt mi fogjuk fizetni.

"Az MNB nem Matolcsyé, hanem az államé." -- ez egy nagy igazság, ezt kellene Matolcsynak is mondani, amikor el akarja költeni a "nyereséget".

Én a blogger 2014.11.10. 20:36:42

Roppant egyszerű a megoldás, és korántszem olyan komplikált mint a cikk sugalja :DD

AKINEK ESZE VAN NEM KÉRI A FORINTOSÍTÁST!

dr doktorka 2014.11.10. 20:55:34

Amúgy meg a cikkből hiányzik egy fontos tényező: mégpedig a követel oldal.

A devitartalékból ugyanis 20 milliárd eurónyi az EU-IMF által betolt pénz, ami továbbra is kötelezettség. Ami viszont a gyengébb ft árfolyam miatt szintén magasabb.

Ergo, a barom Fasztolcsija örvend annak, hogy 310 ft-on elad a devizatartalékból, realizál rajta X milliárd nyereséget.
Cak hogy amikor pár év múlva amikor törleszti a 20 milliárd eurót, akkor meg majd ír egy még nagyobb veszteséget a 320/330 ft-os árfolyam miatt.

Úgyhogy a jelenlegi nyereséget nem szétosztani kell, hanem elzárni az egész debil tolvajbanda fidesz elől és megőrizni a törlesztéskori szopáshoz.

Persze tudom, ez a pénz is úgy eltünik majd, mint a manyup. Egy generáció megint hülyére dolgozta magát, aztán a szenvedésének az eredménye a még nagyobb eladósodás lett.

hanta boy 2014.11.10. 22:00:43

Kedves Pápa Levente!

Neked van olyanod, hogy moderálás?

Ugyanis a blogodon olyan agyatlan vadbarmok írogatnak, akiknek fingjuk sincs a legalapvetőbb közgazdasági alapvetésekről....

itt van ez a doktorka, aki csak azért írogat, hogy írogasson,..... értelme semmi sincs....

Javaslat!

Tahótlanítás!
(az ilyen vadbarmokat el kell hajtanod, hogy normális vita alakulhasson ki a blogodon.....persze ez odafigyelést, és időt igényel....)

Zoli Weber Kettle 2014.11.10. 22:05:44

@♔batyu♔: "jogos a bankok árfolyamemelésr@ batyu, batyu, te olyan hülye vagy ehhez is, mint majom az abc-hez, maradj inkábba közmunkánál, mindenki jobban jár :D :D

Zoli Weber Kettle 2014.11.10. 22:12:13

@Kalmár: Ne is foglalkozz a tényekkel, hogy deflációs veszély van, nem inflációs, ami sokkal súlyosabb és hogy a rettentően alacsony kamatszint mellett 4-5%-os deviza államkötvényekkel adósítja el az országot a kormányzat, a lényeg az, hogy szerinted minden rendben van.

Amúgy áruld már el nekem, ha úgyis ilyen naprakész vagy: mi a helyzet a Nemzeti Adósságmérővel? Amióta kiakadt a mutató, hogy magasabb szinten áll, mint 2010-ben a kormányzás kezdetekor, valahogy eltűnt az NGM honlapjáról....

1ghost 2014.11.10. 22:25:39

@hanta boy:

Miről beszélsz balfaszkám? Doktorka - bár nem tökéletesen - de meglehetősen a lényegre tapintott az árfolyamnyereség kérdésében. Olyan mélységekbe kukkantott be, amely a szakértők közül sem mindenkinek világos.

Te viszont mindehhez abszolút buta vagy, ami egyébiránt nem gond, mert mélybutának lenned Narancs Hazafias kötelességed.
Stim?

hanta boy 2014.11.10. 22:28:02

@Zoli Weber Kettle:

"a rettentően alacsony kamatszint mellett 4-5%-os deviza államkötvényekkel adósítja el az országot a kormányzat" -- írod....

Meséljél mán, arról arról is, pl. idén mennyi devizás államkötvénnyel adósították el az országot?

Arról is írogathatsz, hogy mennyi idén a forint államkötvény, és a deviza államkötvény aránya...

Előre is köszike a válaszért!

hanta boy 2014.11.10. 22:31:15

@Zoli Weber Kettle:

Zoli!

Felólem beidézheted a Moody's vagy az EU Bizottság jelentését a magyar államadósság várható alakulásáról 2014-2015-ben...

Persze tudjuk, ők hülyék, a bölcsek kövét TE hordod a zsebedben.....

Szűtté mamá? Szűjjé! 2014.11.10. 22:37:17

@♔batyu♔: Szerintem ebben a kérdésben ne foglalj állást, amilyen buta vagy!

hanta boy 2014.11.10. 22:39:28

Na, szóval a mai adatok!!

Minden idők legalacsonyabb szintjén vannak a magyar államkötvények másodpiaci hozamai!

3 éves 2,8%
5 éves 3,2%
10 éves 3,8%

Soha ilyen alacsony szinten nem voltak még a magyar államkötvény hozamok!
(ami persze nem csak Orbán, Matolcsy, és Varga érdeme, de ténynek TÉNY...........)

Zoli Weber Kettle 2014.11.10. 22:44:35

@hanta boy: Ajánlom figyelmedbe: ksh.hu

Deviza kötvény állomány:
2010.01 - 4.742mrd HUF
2014.09 - 6.654mrd HUF

Az idei növekmény "csak" 182mrd volt....

Zoli Weber Kettle 2014.11.10. 22:45:14

@hanta boy: Tudod mi az a másodpiac? Javaslom utána olvasni :))))

hanta boy 2014.11.10. 22:58:36

@Zoli Weber Kettle:

Zoli!

persze, hogy tudom!

De nem ez a lényeg!

A lényeg az, hogy soha nem volt ilyen alacsony!

Tudod!

Másodpiaci hozamot, a másodpiaci hozammal összevetve!
(csütörtökön majd megnézheted a kibocsátási hozamokat is.....addig már csak hármat kell aludnod...)

dr doktorka 2014.11.10. 23:59:38

@hanta boy:

Mi van te fidióta nyalonc? Ledobtad a láncot, mert a Századvég központi propaganda anyagában nicsen benne, hogy hogyan hazudjuk Debil Gyurka 100 milliárd forintos elkúrásait a nemzet felemelésének?

Meséld csak el, hogy hogy ha most az MNB elosztogatja 310 ft-ért azt a deviza tartelékot, amely nem az övé, hanem az EU-é meg az IMF-é, meg úgy általában a cégeké meg bankoké, akkor mekkora veszteség is keletkezik, amikor ezt a tartozást azok visszakérik/visszaveszik és Debil Gyurkának 330 ft-ért kell beszereznie a piacról a devizát?

Állampapír aukció? Arról dumálsz, hogy mostanában már többször is lefújták őket, mert nem volt kereslet a magyar adósságra? Az országot Debil Gyurka alatt értékelték le bóvlira, a fidesz banda azóta se tudja kihozni egy onnan.

Évvégével kifut a választási gazdaság élénkítés meg a Mercedes csoda, aztán nem export magyar gazdaság visszatér a 2011 óta jól ismert recessziójába.
S akkor jönnek majd csak az igazi tüntetések!

CsekklisztNo.10Reloaded 2014.11.11. 01:27:31

Jó a poszt.
Nem vagyok nyelvtannáci, de egy dolog megütötte a szemem: a magyarul szót rosszul használja a blogíró, az helyesen magyarán lenne. Magyarán, azaz röviden, érthetően, stb.

Zoli Weber Kettle 2014.11.11. 06:51:14

@hanta boy: Na mi van, a hivatalosan 2000 mrd huffal magasabb devizakötvény állományra nem is reagálsz, eh?

Értem én, hogy kellemetlen, de hát akkor is, valami szokásos fidesznyik replikát csak várnèk, mint "de a gyurcsányi is", vagy "mert a hülye ballibbantak", vagy "nincs bizonyíték rá". :D

MasterMason 2014.11.12. 03:23:16

Együtt-Pm: "Ez közpénz, nem a jegybanké! Fizessék be a kincstárba, és fordítsák az államadósság csökkentésére!"

Már hogy lenne ez közpénz, és miért is volna jó az együtt-nek, ha az emberek a 180 forinton felvett hiteleiket 256 forinton forintosítják? Miért is kéne milliókat veszteni a devizásoknak, hogy a politikusok az általuk elbaltázott 20 év alatt felhalmozott államadósságait fizethessék ki belőle?! Mégis milyen alapon? Valójában azt mondja az együtt, hogy azzal nincs baj ha berúgják az árokba a hiteleseket, a baj azzal van ha nem a politikai elit 20 év alatt felhalmozott adósságait rendeznék a kisemmizett emberek pénzéből...

Gyakorlatilag a kormány a "forintosítással" 20 évre előre az adós számára legrosszabb időben rögzíti a svájci frank árfolyamát, amely által az alap tőketartozása 40%-al magasabb lesz minden hitel-károsult számára. Ez nem forintosítás hanem a bankok által elkövetett deviza bűncselekmények folytatása, amelynek egyetlen haszonélvezői a bankok és bankárok lesznek akik ennek a 256 forinton fixált árfolyamnak köszönhetően kapásból 40%-os extra tőketartozást realizálhatnak az adósok kárára, ezáltal a 40%-al emelt tőketartozás után szedhetnek majd kamatot a teljes futamidő alatt. Bárki aki deviza hitelt vett fel még az ingadozó árfolyammal is sokkal jobban járhat mintha a történelmi csúcson járó svájci frank árfolyamán forintosítanák a tartozását.

És az együtt politikusainak mégis milyen alapon volna joga forintosításra köteleztetni jogszerűtlenül az embereket? Miben is különböznek akkor a fidesztől?! Már azon veszekednek, hogy mire költsék a jogtalan bevételt, amit családok százezreinek kisemmizésével szereznének meg!

Hazudik az együtt pm is emberek!

alvázvédelem 2014.11.12. 19:15:03

@Free-Press: sajnos nem ez lesz a minimum a chf értékében,amit átváltják az összes devizahitelt ,leviszik a jegybanki alapkamatot 0,5 % ra,a forint ezáltal 320-330 közé romlik.Lesz infláció,az eus pénzek pedig többet fognak érni forintban,ami még gerjeszt inflációt.

alvázvédelem 2014.11.12. 20:20:36

@♔batyu♔: egy a probléma ezzel hogy az MNB nek nincs svájci frankja.

alvázvédelem 2014.11.12. 20:22:32

@urambátyám: milyen nyereség lesz?? az MNB nek euroban van a tartaléka a hitelek meg chf ben:-) chf et pedig most kell venni a napi áron nem a bankoknak.

alvázvédelem 2014.11.12. 20:24:13

szóval a bankoknak kell az eurót átváltani chf re vagy az MNB előbb vwsz chf et az euroból és azt adja oda? hogy lesz a CHF?? ez mindenképp árfelhajtó hatású lesz a chf szempontjából,majd utána meg mikor nem keresik árcsökkentő :-)

István Tarjani 2015.03.13. 15:10:43

Megnéztem az alábbi honlapot: www.kotcseikft.hu, ezen belül a referenciaoldalt. Érdekes, mint az is, hogy egy kis cég, amelynek alig vannak alkalmazottai, hogyan tud ennyi bankot, bróker- és egyéb céget könyvvizsgálni. Válasz: sehogy. Másrészt a kônyvvizsgáló a felügyelet(ek)nel küldôtt jelentéseket is hitelesítette. Nem nagyon értem, hogy a kônyvvizsgáló minimun bűnsegédséggel meggyanúsítva, miért nincs még előzetesben? Név szerint: Kôtcseiné Gyimesi Katalin.